Properties Featured

គម្រោងដីឡូតិ៍ពុះលក់ថ្មី សង្កាត់ ជ្រាវ ID: LFS-225 $13100

For Rent
$13,100 - Land

គម្រោងដីឡូតិ៍ពុះលក់ថ្មី នៅភូមិ តាចេក សង្កាត់ ជ្រាវ ID: LFS-225 $13100 ចំងាយ៣០០ម៉្រែតពីសាលាសង្កាត់ជ្រាវបត់ទៅកេតតាមផ្លូវកៅស៊ូក្រវ៉ាត់ក្រុងពី២។ចុះតាមផ្លូវ១៥ម៉ែត្រចំងាយតែ១០០ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។…

More Details
218

Properties For Sale in Cambodia

View All Properties For Sale

Properties For Rent in Cambodia

គម្រោងដីឡូតិ៍ពុះលក់ថ្មី សង្កាត់ ជ្រាវ ID: LFS-225 $13100

For Rent
$13,100 - Land

គម្រោងដីឡូតិ៍ពុះលក់ថ្មី នៅភូមិ តាចេក សង្កាត់ ជ្រាវ ID: LFS-225 $13100 ចំងាយ៣០០ម៉្រែតពីសាលាសង្កាត់ជ្រាវបត់ទៅកេតតាមផ្លូវកៅស៊ូក្រវ៉ាត់ក្រុងពី២។ចុះតាមផ្លូវ១៥ម៉ែត្រចំងាយតែ១០០ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។…

More Details
218
View All Properties for Rent