ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap

ជួល អគារ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង CMFR-518

1.000 $ / ខែ

ហាងសម្រាប់ជួលស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប $ 1000 ក្នុងមួយខែ

ហាងសម្រាប់ជួលស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប $ 1000 ក្នុងមួយខែ
ទំហំ 10ម x 20ម
ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ជាទីតាំងមានសក្កានុពលសមស្របសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្ម
Shop for Rent $1000 per month
Building size: 10m x20m
It’s located in potential area, Svay Dankum. Fit to all kind of business.
Ref: CMFR-518
Any further information, please kindly contact us through:
Number: +855 99 736 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: +855 99 736 615 Cellcard/+855 81 60 33 22 Smart
Facebook page: https://www.facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-518

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.