ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap

ជួល អគារ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង CMFR-515

1.900 $ / ខែ

អាគារសម្រាប់ជួល ស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប

អាគារសម្រាប់ជួល ស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប
អាគារនេះមានជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី១ មានចំណត ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៦ សាកសមគ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្ម
ដីទំហំ 12m x 47m
អាគារទំហំ 9m x 45m
តម្លៃជួល៖ ឆ្នាំំទី1-2: $ 1900, ឆ្នាំទី3-5: 2300$
ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប
Building for Rent in Siem Reap city
This building have first floor, ground floor and parking space. It’s on national 6 Road, fit to all kind of business.
Land size: 12m x 47m
Building size: 9m x 45m
Rental price: 1-2 year: $1900, 3-5year: 2300$
Located at Svay dankum, Siem Reap
Ref: CMFR-515
Any further information, please kindly contact us through:
Number: +855 99 736 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: +855 99 736 615 Cellcard/+855 81 60 33 22 Smart
Facebook page: https://www.facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-515

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.