ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HFR-543

3 បន្ទប់

800 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួល/ 3 bedrooms house for RENT $ 800 per month

ផ្ទះសម្រាប់ជួល/ 4 bedrooms villa for RENT $ 800 per month
មាន បន្ទប់គេង 3, បន្ទប់ទឹក 4, ផ្ទះបាយ និង បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ។ មានសួរច្បារខាងមុខធំទូលាយ រួមទាំងទីធ្លា និងចំណតធំទូលាយ។ ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប។
This fully furnished house comes with 3 bedrooms, 4 bathrooms, kitchen and large living room. The house is surrounded by the nature and Security gate. There’s a large Garden in front of the house and large parking space. It’s located in Salakamreuk Area, Siem Reap city.

Ref: HFR-543
Any further information, please kindly contact us through:
Number: + 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: + 615 Cellcard/+ 47 48 Smart
Facebook page: https://facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-543
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.