2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFR-535

5 បន្ទប់

500 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួល / 5 bedroom house for Rent 500$ per month

ផ្ទះសម្រាប់ជួល / 5 bedroom house for Rent
ផ្ទះ មានទីធ្លាធំទូលាយ រួមមាន បន្ទប់គេង 5, បន្ទប់ទឹក 5,បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំទូលាយ និងផ្ទះបាយ
ទីតាំង៖ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

5 bedrooms, 5 bathrooms, living room and kitchen. Large parking area.
Rental Price: $500/month
Located in Svay Dankum, Siem Reap.
Ref: HFR-535

Any further information, please kindly contact us through:
Number: +855 99 736 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: +855 99 736 615 Cellcard/+855 81 60 33 22 Smart
Facebook page: https://www.facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-535
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.