2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap

ជួល អគារ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង CMFR-508

638 m²

2.000 $ / ខែ

អគារសម្រាប់ជួល / Building for Rent $2000/month

តំលៃជួល$2000 ក្នុងមួយខែ
ទំហំដី 638 ការ៉េ
អគារមានពីរជាន់ (ជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី១ និងជាន់ទី២)
ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-508
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 638 m²