ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFR-527

3 បន្ទប់

2.000 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួល ស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប $2000/មួយខែ

មាន3បន្ទប់គេង បន្ទប់់ទឹក4 ផ្ទះបាយ កន្លែងទទួលភ្ញៀវធំទូលាយ អាចធ្វើជាការិយាល័យបាន
ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ជាប់ផ្លូវបេតុង

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-527
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 270 m²

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.