ជួល ឃ្លាំង Siem Reap
ជួល ឃ្លាំង Siem Reap
ជួល ឃ្លាំង Siem Reap
ជួល ឃ្លាំង Siem Reap
ជួល ឃ្លាំង Siem Reap
ជួល ឃ្លាំង Siem Reap

ជួល ឃ្លាំង
Siem Reap Kouk Chak

លេខកូដយោង CMFR-507

2.000 $ / ខែ

ឃ្លាំងសម្រាប់ជួល/Warehouse for Rent 2000$

តំលៃជួល$2000 ក្នុងមួយខែ
ទំហំឃ្លាំង 22m x 38m
ទំហំដី 30m x 40m
ទីតាំង ជាប់ផ្លូវ 15ម៉ែត្រ កុងតេន័រ អាចចេញចូលបាន ក្នុងសង្កាត់ គោកចក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-507

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.