ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង HFR-421

2 បន្ទប់

250 $ / ខែ

ផ្ទះជួលនៅក្រោយវត្តពោធិលង្កា

ផ្ទះមាន2បន្ទប់សម្រាប់ជួលតម្លៃ$250/ខែ មានកន្លែងទទួលភ្ញៀវ ផ្ទះបាយ បន្ទប់ទឹក ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ កង្ហារ តុ កៅអី សាឡុង... មានទីធ្លាធំទូលាយ ជាទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ សុវត្ថិភាព មានរបងព័ទ្ធជុំវិញ ផ្លូវចូលជាផ្លូវបេតុង ងាយស្រួលធ្វើដំណើរ អគ្គិសនី ទឹកស្អាតបង់តាមតម្លៃរដ្ឋ
ទីតាំងនៅសង្កាត់ស្លរក្រាម ក្រុងសៀមរាប
Ref: HFR-421

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-421
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.