2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap
2 14 Siem Reap

ជួល វីឡា
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង HFR-517

3 បន្ទប់

1.250 $ / ខែ

វីឡាសម្រាប់ជួល / Villa for RENT

មាន3បន្ទប់ រួមទាំងសម្ភារៈទំនើបៗជាច្រើនទៀត
មានអាងហែលទឹក
តម្លៃជួល $ 1250/មួយខែ (Negotiate)
ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-517
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់