លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Chreav

លេខកូដយោង LFS-411

24.000 $

ដីលក់$24,000ចរចានៅសង្កាត់ជ្រាវ

ទំហំដី៖ 11ម x 30ម ប្លង់រឹង
ផ្លូវទំហំ 8ម៉ែត្រ
លក់ក្នុងតម្លៃ $24,000 ចរចា
Ref: LFR-411

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-411

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.