លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Chreav

លេខកូដយោង HFS-506

3 បន្ទប់

128.000 $

ផ្ទះលក់ (ប្លង់រឹង) នៅសង្កាត់ជា្រវ ក្រុងសៀមរាប តម្លៃ $128,000 ចរចា

ដីទំហំ 8,5ម x 24ម
ផ្ទះទំហំ 7ម x 12ម
ផ្លូវ 12ម៉ែត្រ
មាន 3បន្ទប់គេង បន្ទប់ទឹក4 បន្ទប់ដាក់ឥវ៉ាន់1 ផ្ទះបាយ កន្លែងទទួលភ្ញៀវធំទូលាយ2 (លើ1 ក្រោម1)
ចុះពីផ្លូវកៅស៊ូប្រហែល 100ម៉ែត្រ

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-506
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.