លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap

លេខកូដយោង LFS-507

605 m²

45.000 $

ដីលក់ ស្ថិតនៅភូមិភ្នៅ សង្កាត់សំបួរ ក្រុងសៀមរាប, តម្លៃ 45000$

ដីទំហំ 20ម x 30ម
ទំហំសរុប 605ម៉ែត្រការេ
ទំហំផ្លូវមុខ 12ម៉ែត្រ ចំហៀង 8ម៉ែត្រ

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-507
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 605 m²

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.