ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap

ជួល វីឡា
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HFR-601

6 បន្ទប់

1.000 $ / ខែ

វីឡាសម្រាប់ជួល

វីឡាដ៏ប្រណិតនេះរចនាឡើងសម្រាប់ការរស់នៅដ៏ទាន់សម័យ
មានទីតាំងនៅសង្កាត់ សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប
វីឡានេះរួមមាន៖
6 បន្ទបគេងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់បន្ទប់,​ 6បន្ទប់ទឹក
ទូរទស្សន៍
បន្ទប់ទទូលភ្ញៀវមួយដ៏ធំទូលាយ
បន្ទប់ញាំអាហារ
ផ្ទះបាយ
មានយ៉រសម្រាប់មើលទេសភាពនៅខាងក្រៅ នៅជាន់ខាងលើ
មានអាងហែលទឹកបែបធម្មជាតិ

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-601
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.