លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap
លក់ វីឡាភ្លោះ Siem Reap

លក់ វីឡាភ្លោះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFS-404

3 បន្ទប់

350.000 $

វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់តម្លៃ $350,000 ចរចា (ធ្វើរួច 90%)

ដីទំហំសរុប 462 ម៉ែត្រការ៉េ (ប្លង់រឹង ២ប្លង់រួមគ្នា)
ទំហំផ្ទះសរុបទាំងពីរខ្នង 17 × 10ម ផ្លូវទំហំ8ម
វីឡាភ្លោះនេះមាន៣ជាន់ ជាន់ទី៣មានទំហំធំស្រឡះល្អ ក្នុងមួយខ្នងមានបន្ទប់គេង3 បន្ទប់ទឹក3 ផ្ទះបាយ កន្លែងទទួលភ្ញៀវ កន្លែងចតឡាន រានហាល រួមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារ គ្រឿងសង្ហាររឹម និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀត (ម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំដាក់ឲ្យពេលផ្ទះធ្វើរួចទាំងអស់)
អគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខ្សែធំ 64mAh
ទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប
Ref Code: HFS-404

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-404
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 462 m²

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.