1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap

លេខកូដយោង HFS-708

2 បន្ទប់

56.000 $

ផ្ទះលក់ 56000$ចរចាបាន HFS:708

ដី 10មx16ម
ផ្ទះ 4មx10ម
មាន2 បន្ទប់គេង, បន្ទប់បាយមួយ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយ ទីធ្លាខាងក្រោយជាង1ម ចំហៀង6ម ប្រើភ្លើងរដ្ឋ ផ្លូវ6ម
ក្រាលគ្រួសក្រហម ចុះពីផ្លូវបេតុង50m មានមនុស្សរស់នៅច្រើន ប្រហែល1500មពីផ្សារលើ
ទីតាំង សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-708
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់