1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap
1 18 Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFS-707

4 បន្ទប់

72.000 $

ផ្ទះលក់តំលៃសមរម្យ/HFS707

ដី 10មx27ម ផ្ទះ8មx12ម មាន4 បន្ទប់គេង, បន្ទប់បាយួយ បន្ទទទួលភ្ញៀវមួយ តំលៃ72000$ចរចាបាន
ផ្លូវ6ម ផ្ទះមានរបងហើយស្រេច ទីតាំង ជិតផ្សារ ភ្ញាជ័យ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប។

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-707
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់