លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Chreav

លេខកូដយោង LFS-501

67.100 $

ដីលក់

ដីលក់ (ប្លង់រឹង មានចាក់ដីខ្ពស់ស្រាប់)
ដីទំហំ 15m x 20m ( 305m2)
តម្លៃ៖ $220/m2
ទីតាំង៖ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប (ក្រោយមណ្ឌលសុខភាពជ្រាវ

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-501
  • ផ្ទៃដី​សរុប 305 m²