លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង Mr. Thy

316 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីលក់បន្ទាន់ពិតប្រាកដ តម្លៃក៏ក្រោមទីផ្សារដែរ

ដីលក់បន្ទាន់ពិតប្រាកដ តម្លៃក៏ក្រោមទីផ្សារដែរ
ដីលក់បន្ទាន់ $xxx (តម្លៃលក់ដាច់មិនចចារ)
ទំរង់ដី៖ ១០ ម៉ែត្រ x ៣០ ម៉ែត្រ
ទំហំដីសរុបក្នុងប្លង់រឹង៖ 316 ម៉ែត្រការ៉េ
ទំហំផ្លូវសាធារណៈ ១០ ម៉ែត្រ ផ្លូវរដ្ឋមិនទាល់
ដីនៅកែងហើយផ្លូវចម្រៀងទំហំ 6 ម៉ែត្រ
៣០០ ម៉ែត្រចុះពីផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
៤០០ ម៉ែត្រចុះពីផ្សារកន្ទ្រក
ទីតាំងនៅភូមិកន្ទ្រកសង្កាត់ស្វាយដង្គុំក្រុងសៀមរាប
នៅប៉ែកខាងត្បូងនិងខាងលិចនៃទីផ្សារចាស់។ ពីផ្សារចាស់ដីប្រហែល ៤.៥ គីឡូម៉ែត្រ

សង្ខេប

  • លេខយោង Mr. Thy
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 316 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ