លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង A-152

830.000 $

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទាន់ខ្លាំង កម្រិតវីអាយភី A-152

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទាន់ខ្លាំង កម្រិតវីអាយភី A-152
Business house for sale urgently, VIP level A-152
ផ្ទះ៣ល្វែងកន្លះ លក់ ៨៣០០០០ ដុល្លារចរចា
នៅលើដងផ្លូវ ឆាលដឺហ្គូលនិងជាប់សារមន្ទីរជាតិអង្គរ ក្រុងសៀមរាប
ជាន់ទី 1 ដល់ជាន់ទី 3 គឺជាបន្ទប់អាផាតមិន
ដែលមាន១២ បន្ទប់ 12 units of apartment
ជាន់ផ្ទាល់ដីគឺជាទីធ្លាសម្រាប់បើកហាង
ផ្ទះនេះជួលបានទាំងជាន់លើនិងជាន់ក្រោមជាមធ្យមបាន 4500 ដុល្លារក្នុងមួយខែ
រូបរាងដីទំហំ ១៦ ម៉ែត្រគុណ ១៨ ម៉ែត្រ
ទំហំ 286m2 (ក្នុងប្លង់រឹង)

សង្ខេប

  • លេខយោង A-152