លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង HFS-167

3 បន្ទប់

221 m²

99.000 $

ដីនិងផ្ទះលក់នៅជិតស្ទឹងសៀមរាប $99000 ID: HFS-167

ដីនិងផ្ទះលក់នៅជិតស្ទឹងសៀមរាប $99000 ID: HFS-167
Land and house for sale near Siem Reap river $99000 ID: HFS-167
ភូមិមណ្ឌល 3 សង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ផ្ទះទំហំ8x10ម
ដីទំហំ221ម ការ៉េ
បន្ទប់គេង3
បន្ទប់ទឹក2
ផ្ទះបាយធំទូលាយ 3x7ម
ទឹកស្អាត រដ្ធ
ភ្លើង20អំពែរ
ទីតាំងល្អស្ថិតនៅជិតមន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផារ នឹងមានសណ្ធាគារ នឹង សាលារៀន ជុំវិញ ខាងលិចស្ទឹងសៀមរាប 60ម៉ែត ហើយដីផ្ទះជាប់នឹងផ្ទះលោកតាវណ្ណម៉លីវណ្ណ ដែរមានទេសភាពខៀវស្រងាត់ នឹង ត្រជាក់គ្រប់រដូវ បើមានបំណង់ទិញទុកស្នាក់នៅរឺដាក់ជួលពិតជាមិនខុសបំណង់ឡើយ

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-167
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 221 m²