លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Chreav

លេខកូដយោង LFS-268

1500 m²

400 $

ដីលក់នៅអតីតបេនឡានចាស់ក្រុងសៀមរាប លក់ ៤០០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ LFS-268

ដីលក់នៅអតីតបេនឡានចាស់ក្រុងសៀមរាប លក់ ៤០០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ
Land for sale $400/sqm at Siem Reap Old Bus Station English below
ទីតាំងដីនេះចុះពីផ្លូវជាតិលេខ 6 ត្រង់ចំណុចភ្លើងស្តុបចំណតរថយន្តចាស់ ភូមិខ្នារសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ទំហំដីប្រមាណ 1500 ម៉ែត្រការ៉េ
លក់ ៤០០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ
ស្ថានភាពដីបែរមុខទៅផ្លូវពីទិស
ដីនេះទំនងសាក់សមទៅនឹងគម្រោងខុនដូ ផ្ទះល្វែងជាដើម ឬសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចធំអាចសង់ជាឃ្លាំងពីព្រោះថាវានៅជិតផ្លូវជាតិលេខ 6 និងនៅជាប់ក្រវាត់ក្រុងប៉ែកខាងកើត ហើយវានៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេនៅសៀមរាប គឺផ្សារលើធំថ្មី ផ្សារមគ្គី ផ្សារក្រោម ផ្សារដើមក្រឡាញ់និងផ្សារចាស់ ទំហំផ្លូវមុខដីនេះប្រមាណ 12 ម៉ែត្រ ផ្លូវបេតុង
ចុះពីផ្លូវកៅស៊ូ ផ្លូវមេ ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងប៉ែកខាងកើតចម្ងាយ 30 ម៉ែត្រដល់ក្បាលដីនេះ

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-268
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1500 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ