លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង LFS-265

320 m²

29.500 $

ដីលក់ ២៩៥០០ ដុល្លារ លើដង ១៥ ម៉ែត្រ ID: LFS-265

លក់ដី ២៩៥០០ ដុល្លារលើដង ១៥ ម៉ែត្រ ID: LFS-265
រូបរាងដី ៩ ម៉ែត្រ X ៣១ ម៉ែត្រ
សរុប៖ ៣២០ ការ៉េ / ប្លង់រឹង
ផ្លូវសាធារណៈ៖ ១៥ ម៉ែត្រ
មានអគ្គិសនីសាធារណៈនៅលើដងផ្លូវនៅស្រាប់
ស្ថិតនៅចម្ងាយ ៧០០ ម៉ែត្រពីផ្សារកន្ទ្រាក់
ប្រហែល ៤Km ពីឬទៅផ្សារចាស់
នៅប៉ែកខាងត្បូងនិងខាងលិចនៃផ្សារចាស់
ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកន្ទ្រាក់សង្កាត់ស្វាយដង្គុំក្រុងសៀមរាប
Sale USD 29500 land on street size 15 meter ID LFS-265
Land shape 9 meter X 31 meter
Total: 320sqm Hard title layout
public road : 15 meter
Has public electric is along the road there
Situate 700 meter from Kantrock market
About 4Km from or to old market
Direction South and west of old market
At Kantrock village Sangkat Svaydangkum Siem Reap city

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-265
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 320 m²