លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Chreav

លេខកូដយោង LFS-264

2206 m²

70 $

ដីស្អាតមានផ្លូវសងខាង សម្រាប់លក់ ID code: LFS-264

good land shape two roads access for sale ID code: LFS-264 ទីតាំងនៅភូមិបឹងសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាប នៅខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃផ្សារចាស់ ផ្លូវចូលដីនេះមានពីរផ្លូវ គឺផ្លូវធំទំហំ ២២ម៉ែត្រ និងផ្លូវ ១៥ ម៉ែត្រ ចំងាយ ៥.៥Km ពីផ្សារចាស់ និងប្រហែល ៧០០ម៉ែត្រចុះពី ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី ២ ទំហំដីសរុប ២២០៦ ម។ ក្រ។ ប្លង់រឹង ចាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ good land shape two roads access for sale ID code: LFS-264 location at Boeung village Sangkat Chreav Siem Reap city at east and south of old market There are two road access to this land, the main road 22 meter size and 15 meter . About 5.5Km from old market city center and about 700 meter get off second ring road total land size 2206smq hard title Interested please contact us

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-264
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2206 m²