លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Chreav

លេខកូដយោង LFS-262

2451 m²

120 $

ដីសំរាប់លក់នៅជិតសាលា អន្តរជាតិ ISSR ID: LFS-262 $120/m2

ដីសំរាប់លក់នៅជិតសាលា អន្តរជាតិ ISSR ID: LFS-262 $120/m2
ទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបឹងសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាប
វាមានចម្ងាយប្រហែល ៥០០ ម៉ែត្រខាងកើតសាលា អន្តរជាតិ ISSR primary
ខាងត្បូងផ្លូវក្រវ៉ាត់ទីមួយប្រហែល ២០០ ម៉ែត្រ
ដីមានរបងរួចហើយ និងចាក់ដីរួចជាស្រេច
ទម្រង់ដី៖ ៤៩ ម៉ែត្រ X ៥២ ម៉ែត្រ
ទំហំដីសរុប៖ ២៤៥១ ម៉ែត្រការ៉េ
ទំហំផ្លូវ៖ ៧ ម៉ែត្រ
ប្លង់រឹង
ចំណាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
Land for sale near ISSR International Primary School ID: LFS-262 $ 120 / m2
Located in Boeung Village, Sangkat Chreav, Siem Reap town
It is about 500 meters east of ISSR primary school
South of First Ring Road about 200 meters
The soil is already fenced and ready to fill
Land shape: 49 meters x 52 meters
Total land area: 2451 square meters
Road Size: 7m
Solid layout (Hard title)
Interest please contact us
Call:

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-262
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2451 m²