លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Chreav

លេខកូដយោង LFS-251

3845 m²

65 $

ដីល្អណាស់សំរាប់លក់ $65/m2 ID code: LFS-251

ដីស្អាតណាស់សំរាប់លក់ $65/m2
ទ្រង់ទ្រាយដី៖ ៤២.៧៦ម x ៩០ម
ទំហំដីសរុប៖ ៣៨៤៥ ម៉ែត្រការ៉េ ប្លង់រឹង
មានផ្លូវពីរ ផ្លូវមុខ ១៥ម និង ផ្លូវក្រោយ ១០ម
នៅតំបន់នោះមានអភិវឌ្ឍដូចជា គម្រោងលំនៅដ្ឋាន សាលារៀននិងការិយាល័យ របស់អង្គកា
មានអគ្គិសនីរដ្ឋដល់ដីនោះរួចហើយ, ៣០០ ចុះពីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី២
នៅជុំវិញទីនោះ មានមនុស្សរស់នៅជាច្រើន រួមទាំងសាលាក្តីសង្ឃឹមអន្តរជាតិ (Hope international school NGO) និងនៅជាប់អង្គកា ស្ត្រីមានវិបត្តិ

ទីតាំងនៅភូមិបូសក្រាញ់សង្កាត់ជ្រាវ 2Km ពីសាលាសង្កាត់ និងផ្សារជ្រាវ
វាមានចម្ងាយ ៦គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារចាស់និងតំបន់ផផាប់ (ខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃទីក្រុង)
មានផ្លូវពីរ ផ្លូវមុខ ១៥ម និង ផ្លូវក្រោយ ១០ម

Nice land for sale $65/m2 ID code: LFS-251
Location in Bosh Kralanh village, Sangkat Chreav and 2km from the Chreav commune office and market
It is about 6Km from old market and pub street area (East and South of city)
Land shape: 42.76m x 90m
Total land area: 3845 square meters
Hard title layout
There are two roads access
Front Street 15m and back road 10m
Developments in the area include housing projects, schools and nonprofit offices (HOPE International School - Siem Reap Campus)
There is already government electricity to the land, 300 down from the Second City Ring Road

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-251
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3845 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ