លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap

លក់ វីឡា
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង Ref: HFR-181

4 បន្ទប់

801 m²

255.000 $

វីឡា៤ បន្ទប់គេង សម្រាប់លក់ ២៥៥K ទីតាំងនៅខាងក្រោយសាលាបៀលប្រាយ Ref: HFR-181

វីឡា៤ បន្ទប់គេង សម្រាប់លក់ ២៥៥K ទីតាំងនៅខាងក្រោយសាលាបៀលប្រាយ Ref: HFR-181
Cozy 4 villa for sale 255K Location Behind BBU school Ref: HFR-181
ទីតាំងនៅខាងក្រោយសាលាប៊ីប៊ីយូសង្កាត់ស្វាយដង្គុំក្រុងសៀមរាប។
ផ្ទះស្អាតណាស់មាន ៤ បន្ទប់គេងនៅផ្ទះធំ ៣ បន្ទប់គេងនិងផ្ទះតូច ១ បន្ទប់គេង
ទម្រង់ដី ២៤ ម៉ែត្រ x ៣១ ម៉ែត្រ
ទំហំផ្លូវ ៨ ម៉ែត្រ
ទំហំដីសរុប ៨០១ ម៉ែត្រការ៉េ
ប្លង់រឹង (ប្លង់រឹង)
ការផ្តល់ជូនកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកទិញធ្ងន់ធ្ងរ
លក់ៈ ២៥៥០០០ ដុល្លារចរចា
Cozy 4 villa for sale 255K Location Behind BBU school Ref: HFR-181
Location at Behind BBU School Sangkat Svaydangkum Siem Reap city.
Very nice house with 4 bedrooms, at main house 3 bedrooms and small house 1 bedrooms
Land shape 24 meter x 31 meter
Total land size 801sqm
Hard title (solid Layout)
More offer for serious buyer
Sale: $255000 Negotiate

Call: + WhatsApp telegram Viber, line,
Facebook page:
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង Ref: HFR-181
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 801 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត