លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង HFS-161

6 បន្ទប់

300.000 $

វីឡាលក់បន្ទាន់មុខផ្សាលើធំថ្មី ៦ បន្ទប់គេង ID code: HFS-161 300K

វីឡាលក់បន្ទាន់មុខផ្សាលើធំថ្មី ៦ បន្ទប់គេង ID code: HFS-161 300K
៦ បន្ទប់គេង និង ៨បន្ទប់ទឺក
ប្លង់រឹង
រួមទាំងសំភារ:
កន្លែងទទួលភ្ញៀវ និង បណ្ណាល័យ
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
ទំហំផ្ទះ(១០.៥ម គុណ ១៦ម)
ទំហំដី(១២.៥ម គុណ ២១ម)
ទីតាំងស្ថិតនៅ ២០០ម មុខផ្សាលើ សង្កាត់ស្លរក្រាម
លក់ 300K

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-161
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ