លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង LFS-243

450 m²

220 $

ដីលក់ $220/m2 នៅភូមិស្វាយដង្ សង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រងក្រុងសៀមរាប

ដីលក់ $220/m2 នៅភូមិស្វាយដង្ សង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រងក្រុងសៀមរាប
វាស្ថិតក្នុងដីឡូតិ៍ទី ២ ពីផ្លូវក្រវាត់ ក្រុង.
ដីទំហំ ១៣ ម x ៣៤ ម
ប្លង់រឹង
ផ្លូវចូល 6m
បញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អ្នកទិញពិតប្រាកដ
Land for sale $ 250 / m2 in Svay Dangkum Village, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap City
It is in the second plot from the city ring road.
The land size is 13m x 34m
Solid layout
Road size 6m
much offer prices real buyer

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-243
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 450 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ