លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap

លក់ វីឡា
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HFS-159

4 បន្ទប់

800 m²

4.200.000 $

វីឡាសំរាប់លក់ $420000

វីឡាសំរាប់លក់ $420000
ទីតាំង: សសង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប
បន្ទប់គេង ៤
ទំហំដី៖ ១៨ម x ៤៣ម
លក់៖ $420000 (ចរចា)
ទំហំផ្លូវ ៨ ម
វាស្ថិតនៅក្នុងនិវាសនជន (បរទេសរស់នៅច្រើន)
Villa for sale 42k location Sangkat Salakemreuk Siem Reap
There are 4 bedrooms
Land shape: 18m x 43m
Sale: 42k negotiates
Classis villa
Road size 8m
It is in a complex of expat living area

Call: + WhatsApp telegram Viber, line,
Facebook page:
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-159
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 800 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត