លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sout Nikom Dan Run

លេខកូដយោង Dan Run Commune

10000 m²

6.000 $

ដីលក់ចំណុច ឃុំដានរុន ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប

ដីលក់ចំណុច ឃុំដានរុន ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការក្នុងការទិញឬលក់ដីនៅក្នុងឈ្មោះភូមិខាងក្រោមសូម ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ.
ភូមិ ថ្នល់ដាច់
ភូមិ ត្រាវគៀត
ភូមិ គោកប្ញស្សីត្បូង
ភូមិ គោកប្ញស្សីជើង
ភូមិ រុនខាងត្បូង
ភូមិ រុនខាងជើង
ភូមិ ស្រម៉ធំ
ភូមិ វាល
ភូមិ បន្ទាត់បោះ
ភូមិ សនៃ្ទ
ភូមិ ធ្នង់
ភូមិ គោកចាន់
ភូមិ បេង

សង្ខេប

  • លេខយោង Dan Run Commune
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10000 m²