លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sout Nikom Dam Daek

លេខកូដយោង Dam Daek Commune

50000 m²

26 $

ដីលក់ចំណុច ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប

ដីលក់ចំណុច ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការក្នុងការទិញឬលក់ដីនៅក្នុងឈ្មោះភូមិខាងក្រោមសូម ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ.
ភូមិ ដូនហុង
ភូមិ ដំដែកលើ
ភូមិ ត្របែក
ភូមិ ព្រះត្រពាំង
ភូមិ អូរលុះ
ភូមិ គោករលួស
ភូមិ ក្រសាទុំ
ភូមិ គោកមន
ភូមិ ដំដែកថ្មី
ភូមិ បន្ទាយស្រី
ភូមិ ស្រែធ្នង់
ភូមិ ដំដែកផ្សា
ភូមិ បុស្ស

សង្ខេប

  • លេខយោង Dam Daek Commune
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 50000 m²