លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sout Nikom Ta Yaek

លេខកូដយោង Ta Yaek Commune

80000 m²

8 $

ដីលក់ចំណុច ឃុំតាយ៉ែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប

ដីលក់ចំណុច ឃុំតាយ៉ែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការក្នុងការទិញឬលក់ដីនៅក្នុងឈ្មោះភូមិខាងក្រោមសូម ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ.
ភូមិ បឹងង៉ត
ភូមិ ដាក់ផ្កា
ភូមិ ត្រាវបាក់
ភូមិ ផ្ការំចេក
ភូមិ ចំប៊ី
ភូមិ ប៉ោយស្មាច់
ភូមិ បវ៉ាល
ភូមិ បឹងវៀន
ភូមិ តាយ៉ែក

សង្ខេប

  • លេខយោង Ta Yaek Commune
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 80000 m²