លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sout Nikom Khchas

លេខកូដយោង Khchas commune

500000 m²

8 $

ដីលក់នៅលើផ្លូវជាតិលេខ ៦ ចំណុចឃុំខ្ចាស់ ស្រុកសូទ្រនិគម

ដីលក់នៅលើផ្លូវជាតិលេខ ៦ ចំណុចឃុំខ្ចាស់ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការក្នុងការទិញឬលក់ដីនៅក្នុងឈ្មោះភូមិខាងក្រោមសូម ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ.
ភូមិថ្លាត, ភូមិថ្មី, ភូមិក្បូន, ភូមិគោកសងែ្ក, ភូមិជ្រៃ, ភូមិយាងទេស, ភូមិខ្ចាស់

សង្ខេប

  • លេខយោង Khchas commune
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 500000 m²