លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Leu
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Leu
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Leu
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Leu
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Leu
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Leu
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Leu
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Leu

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Svay Leu Ta Siem

លេខកូដយោង LFS-245

550000 m²

4.000 $

ដីចម្ការ នៅឃុំ ឃុំតាសៀម ស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាប LFS-245

ដីចម្ការ នៅឃុំ ឃុំតាសៀម ស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាប សំរាប់លក់លេខសម្គាល់៖ LFS-245
មានផ្ទៃដី ៥៥ ហិកតាដែលមានប្លង់រឹង ចេញកំឡុងពេលនិស្សិតធ្វើការវាស់វែងតាំងពី 2007

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-245
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 550000 m²