លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង Mr. phall

6772 m²

49 $

ដីសម្រាប់លក់ទំហំ 6772 ម៉ែត្រការ៉េ អាចកាត់លក់ក៏បាន

ដីសម្រាប់លក់ទំហំ 6772 ម៉ែត្រការ៉េ អាចកាត់លក់ក៏បាន
Split land for sale English below
ភូមិពោធិបុស្ស, ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប
ទំហំដីសរុប (76×99) 6772ការ៉េ
អាចបំបែកលក់បាន 14m x 99m ទំហំ 1444 ការ៉េ
អាចបំបែកលក់ ក្បាល 37 ម៉ែត្រនិងកន្ទុយដី 25ម៉ែត្រ x 99m ទំហំ 3078 ការ៉េ
លក់តំលៃ$49/ម៉ែត្រការ៉េ
ផ្លូវមុខដីក្នុងផ្លង់រដ្ថ 16ម, ចុះពីផ្លូវធំ (30ម) ចំងាយ 70ម។ ចំងាយពីផ្សារចាស់ 6 គម។
ស្ថិតនៅតំបន់កំពុង អភិវឌ្ឍខ្លាំង, មានដីឡូពុះលក់ជុំវិញ, នៅចន្លោះ រីសតភូមិស្លា នឹង រីសតសួនស្នេហ៍ភ្នំក្រោម។

សង្ខេប

  • លេខយោង Mr. phall
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 6772 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ