លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង CMFS-117

7 បន្ទប់

350.000 $

អាគារខុនដូ 7យូនិត លក់បន្ទាន់ CMFS-117

អាគារខុនដូ 7យូនិត លក់បន្ទាន់ ក្បែរផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង

តំលៃលក់ $350,000 ដុល្លារអាមេរិច
ទីតាំង៖ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប
ទំហំដី៖ 10mx35m
ទំហំអាគារ 8x16m

ចំនួនបន្ទប់៖ 7បន្ទប់
បន្ទប់គេងមួយមាន ចំនួន ៦ បន្ទប់
បន្ទប់គេងពីរ មាន ចំនួន ១ បន្ទប់
ប្រភេទប្លង់៖ ប្លង់រឹង (343sqm)
ផ្លូវមុខផ្ទះ៖ ផ្លូវ22ម៉ែត

ចំនុចពិសេស៖
អាគារនៅថ្មី សាងសង់ដើមឆ្នាំ ២០១៩
មានបំពាក់សម្ភារះពេញបន្ទប់
អាចបើកអាជីវកម្មបានភ្លាមភ្លាម
បន្ទប់គេងធំទូលាយ
មានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំ
មានរបងពទ្ធ័ជុំវិញ
បន្ទប់មួយអាចជួលបាន$330/ខែ
ស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អ ក្បែរផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFS-117
  • បន្ទប់ 7 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត