លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Paoy Paet
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Paoy Paet
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Paoy Paet
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Paoy Paet
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Paoy Paet
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Paoy Paet

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Paoy Paet Paoy Paet

លេខកូដយោង

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីសំរាប់លក់ព្រំប្រទល់ប៉ោយប៉ែតខ្មែរថៃ​

នេះគឺជាដីដែលមានទីតាំងល្អ​ ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអារជីវកម្មផ្សេងៗ!

ទំហំដី: 100 ម៉ែត្រ (បណ្តោយ) X 100 ម៉ែត្រ (ទទឹង)
ទំហំផ្លូវ: 20 ម៉ែត្រ
ប្លង់ទន់

ចុះពីផ្លូវលេខ 58 ចម្ងាយ 100 ម៉ែត្រ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
If you are interested, please feel free to contact us:
Tel: +855 (0)17 267 979 Viber, WhatsApp, Line and telegram
Wechat ID: siemreapagent
Twitter: siemreaplandhouse
E-mail: info@
Website:
Facebook page:

សង្ខេប

  • លេខយោង 3127206