លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap

លក់ វីឡា
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFS-161

2 បន្ទប់

235.000 $

ផ្ទះវីឡាបែបអ៊ឺរ៉ុប ក្នុងក្រុងសៀមរាប សំរាប់លក់

ផ្ទះវីឡាបែបអ៊ឺរ៉ុប ក្នុងក្រុងសៀមរាប សំរាប់លក់ $235000
Newly Modern villa for sale $235000 (English below)
ទីតាំង៖ ភូមិស្វាយ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប
ទំហំដី៖ 11x32ម៉ែត
ទំហំផ្ទះ៖ 9x10.5ម៉ែត
ចំនួនបន្ទប់៖ ២បន្ទប់
ប្រភេទប្លង់៖ ប្លង់រឹង

ចំនុចពិសេស៖
សំណង់ថ្មីចែស
ផ្ទះសាងសង់បែបប្រណិត
គុណភាពសំណង់រឹងមាំល្អ
ផ្ទះនិងបំពាក់សម្ភារៈជូនគ្រប់គ្រាន់
មានរបងពទ្ធ័ជុំវិញ
មានសួនច្បារលំអរមុខផ្ទះ
ទីធ្លាមុខផ្ទះធំទូលាយ
Location: It is in a supreme in central of Siem Reap best for accommodation area
Sangkat Svay Dangkum Siem reap city.
Property shape
Land 11m x 32m deep
House 9m x 10.50m deep
Hard title transfer
Road size 8m
2 bedrooms with bathroom inside
Large bathroom with hot and cool water system

Uniqueness:
Newly build
Modern style design
Including furnish set up
Fence
high level of land
Garden decoration
large parking load

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-161
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់