លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap

លក់ វីឡា
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HFS-160

4 បន្ទប់

1077 m²

450.000 $

Villa Modern style for sale

Villa Modern style for sale ID: HFS-160 450K Negotiate

Supreme villa for a modern lifestyle with right around the corner and near to everywhere you want to go as School, Shopping. It is in convenience location of Salakereuk Siem Reap City, nice middle and high community neighborhood.

4 bedrooms
1 office
Land shape: 21m x 51m deep
House shape: 10m x 20m
Hard title deed
Total land size: 1077sqm
Asking 450k Negotiate
On corn of road
Front road size 10m
Beside road with size 8m

Our office at Taphul street, inside of Arunnotey Spa
To search on Google map with name Arunnotey spa you will see me there
Call: + Viber, line, WhatsApp
Wechat ID: siemreapagent
Facebook page:
Twitter: siemreaplandhou
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-160
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1077 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ