1 46 Siem Reap
1 46 Siem Reap
1 46 Siem Reap
1 46 Siem Reap
1 46 Siem Reap
1 46 Siem Reap
1 46 Siem Reap
1 46 Siem Reap
1 46 Siem Reap
1 46 Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង LFS-239

4408 m²

37 $

ដីសម្រាប់លក់ស្ថិតនៅ ភូមិពោធិ៍បុស្ស សង្កាត់ស្វាយសង្គំ ID: LFS-239

ដីសម្រាប់លក់ស្ថិតនៅ ភូមិពោធិ៍បុស្ស សង្កាត់ស្វាយសង្គំ ID: LFS-239
នេះគឺជាំដីសម្រាប់លក់ស្ថិតនៅ ភូមិពោធិ៍បុស្ស សង្កាត់ស្វាយសង្គំ ខេត្តសៀមរាប
ផ្ទៃក្រឡាសរុប 4408ការ៉េ
តម្លៃ 37$/ម2
លេខទូរស័ព្ធសំរាប់ទំនាក់ទំនង:
Cellcard
Smart
097 Metfone

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-239
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4408 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

ទីតាំង

  • 1 ដី4408.00 m²