出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh
出租 66 Daun Penh

出租
Daun Penh Boeng Reang

参考. CMFR-194

57 房间

60,000 US$ / 月

Condo for sale & Rent

Condo for sale & Rent English below
នៅខាន់ដុនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
មាន ៥៧ បន្ទប់, ២០ ជាន់, ជណ្ដើរយន្ត 2
កន្លែងហាត់ប្រាណ, បន្ទប់ចំហាយទឹក (Steam)
ម៉ាស៊ីនភ្លើង, គ្រឿងសង្ហារិមពេញលេញ
តម្លៃលក់: .....តម្លៃជួល: $60000 per month Negotiate
Condo For Sale And Rent
In Daun Penh, Phnom Penh
It has 57 rooms, 20 floors, 2 elevators
Gym, Steam Room
Generator, full furniture

摘要

  • 参考 CMFR-194
  • 房间 57 房间
  • 单层