ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង HFR-108

6 បន្ទប់

600 $ / ខែ

ផ្ទះបែបខ្មែរសម្រាប់ជួលនៅជិតស្ពាននាគ​

ផ្ទះជួលមានបន្ទប់ធំ4និងបន្ទប់តូច2 សាកសមសម្រាប់ការរស់នៅជាលក្ខណៈគ្រួសារឬបើកជាការិយាល័យអង្គការផ្សេងៗ មានបន្ទប់ទឹក កន្លែងទទួលភ្ញៀវ ផ្ទះបាយ មានរបងសុវត្ថិភាពព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះ មានកន្លែងចំណតទូលាយ ទីតាំងល្អ ងាយស្រួលរក ជាប់ផ្លូវកៅស៊ូទើបតែធ្វើរួច
តម្លៃ$600/ខែ ទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប
Ref Code: HFR-108

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-108
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.