ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង HFR-443

2 បន្ទប់

500 $ / ខែ

ផ្ទះជួលនៅលើផ្លូវបេតុងក្រោយវត្តឥកោសាតម្លៃ$500/ខែ

ផ្ទះ2បន្ទប់គេងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប
ផ្ទះជួលនេះមានតម្លៃ$500/ខែ រួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀត (ទើបតែជួសជុលរៀបចំរួច ម្ចាស់ផ្ទះមិនទាន់បានយកសម្ភារៈមករៀបចំដាក់វិញ), ទីធ្លាធំទូលាយស្រឡះល្អណាស់ សម្រាប់អ្នកចូលរុក្ខជាតិឬដើមឈើផ្សេងៗអាចរៀបចំធ្វើជាសួនដាំបន្ថែមបាន, មានរបងសុវត្ថិភាពព័ទ្ធជុំវិញ, មានទីតាំងល្អស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតែស្ងប់ស្ងាត់និងសុវត្ថិភាពល្អណាស់, ផ្លូវងាយស្រួលធ្វើដំណើរ(ផ្លូវបេតុង) និងងាយស្រួលរក, មានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ស្រាប់គិតតាមតម្លៃរដ្ឋ
ID: HFR-443

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-443
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.