ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFR-438

3 បន្ទប់

400 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួលមាន3បន្ទប់គេងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយដង្គំ

លេខកូដID: HFR-438
ផ្ទះសម្រាប់ជួលមាន3បន្ទប់គេង (ខាងក្រោមមាន1បន្ទប់ ខាងលើមាន2បន្ទប់) ព្រមទាំងបន្ទប់ទឹក។ ផ្ទះមួយនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិគ្រួស សង្កាត់ស្វាយដង្គំដែលជាទីតាំងល្អស្ងប់ស្ងាត់និងមានសុវត្ថិភាព។ ផ្ទះមួយនេះល្អសម្រាប់ការបើកជាការិយាល័យអង្គការផ្សេងៗ។
ថ្លៃឈ្នួលប្រចាំខែ$400
ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ប្រហែល5នាទីពីផ្សារទំនើបអង្គរ

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-438
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.