ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង CMFR-B407

1.400 $ / ខែ

ហាងសម្រាប់ជួលដែលមានទីតាំងល្អណាស់នៅក្នុងក្រុង

ហាងសម្រាប់ជួល មានទីតាំងល្អណាស់នៅចំកណ្តាលក្រុង ជាកន្លែងល្អសម្រាប់ការបើកអាជីវកម្មផ្សេងៗ អគារនេះមានចំនួន2ជាន់ និងមានជាបន្ទប់ៗ មានបន្ទប់ទឹកស្រាប់បែងចែកប្រុសស្រី ព្រមទាំងអគារមានទំហំធំទួលាយ
ថ្លៃឈ្នួលប្រចាំខែ $1,400
ទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប
ID: HFR-428

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-B407

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.