ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង CMFR-534

1 បន្ទប់

350 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap Sala Kamraeuk

ហាងសម្រាប់ជួលធ្វើអាជីវកម្ម (អាចប្រកបអាជីវកម្មបាន២៤ម៉ោង)
• បន្ទុប់គេង1
• បន្ទុប់ទឹក២
• ផទះបាយ១
• Rooftop
ភមិវត្តស្វាយ ឃុំសាលាកំរើក ខេត្តសៀមរាប
===================================
Available for rent start from June 01st,
• House/ Office/Shop Space for rent (24hrs Business Area).
• Price: 350$ per month
• Land (5.5m x 13m)
• House (4.5m x 10m)
• 1 bed room
• 2 bathrooms
• 1 Kitchen
• Rooftop
• Located: Wat Svay Village, Sangkat Salakemreuk , Siem Reap city
• ID: CMFR-534
Any further information, please kindly contact us through:
Number: +855 17 26 79 79, Telegram, Viber, and Line
Mobile: +855 17 26 79 79Cellcard
Facebook page: https://www.facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-534
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.