ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFR-547

6 បន្ទប់

1.500 $ / ខែ

វីឡាសម្រាប់ជួលក្នុងក្រុងសៀមរាប/ 6 bedrooms villa for RENT in Siem Reap

មាន6បន្ទប់គេង បន្ទប់់ទឹក7 ផ្ទះបាយ មានកន្លែងទទួលភ្ញៀវ 2 ធំទូលាយ, អាចធ្វើជាការិយាល័យបាន និងមានទីធ្លាខាងមុខផ្ទះធំទូលាយ។ ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប។
This house has 6 bedrooms,7 bathrooms, kitchen, 2 large living room. can set up as an office. The house has wide area Located at Kouk chak, Siem Reap.
Rental Price: 1500$ per month
ID: HFR-547
Any further information, please kindly contact us through:
Number: +855 99 736 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: +855 99 736 615 Cellcard/+855 96 803 47 48 Smart
Facebook page: https://www.facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-547
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.