ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFR-542

4 បន្ទប់

800 $ / ខែ

វីឡាសម្រាប់ជួល/ 4 bedrooms villa for RENT $ 800 per month

វីឡាសម្រាប់ជួល/ 4 bedrooms villa for RENT $ 800 per month
មាន បន្ទប់គេង 4, បន្ទប់ទឹក 5, ផ្ទះបាយ និង បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំទូលាយ។ បរិវេណជុំវិញផ្ទះពោរពេញទៅដោយដំណាំនិងរុក្ខជាតិផ្សេងៗ
ផ្ទះមានទីធ្លា និងចំណតធំទូលាយ។ ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប
This fully furnished Villa comes with 4 bedrooms, 5 bathrooms with bathtub inside, kitchen and large living room. The house is surrounded by the nature and Security gate. There’s a large parking space. It’s located in Svaydankum Area, Siem Reap city. 5mn to Pubstreet.
Ref: HFR-542
Any further information, please kindly contact us through:
Number: +855 99 736 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: +855 99 736 615 Cellcard/+855 81 60 33 22 Smart
Facebook page: https://www.facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-542
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.