លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Siem Reap

លេខកូដយោង 6583117

150.000 $

ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ ប្លង់រឹង

Commercial house for sale
ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ ប្លង់រឹង
ផ្ទះ 4.5x16m
ដី 4.5m x 22m
4 បន្ទប់គេង
បន្ទប់ទឹក 5
3 ជាន់
ប្លង់សេ 3 សន្លឹក
ទឹករដ្ឋា
$150000 ចរចា
នៅលើផ្លូវកៅស៊ូ 22m
សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប
----------------------------------------------------------
Commercial house for sale
Hard title certificate
house 4.5x16m house
land 4.5x22m
4 bedrooms
5 bathrooms
3 store with 3 celling
Roof top open air
city water supply
$150000 negotiate
On ruber road 22m
Sangkat Salakemreuk Siem Reap city

សង្ខេប

  • លេខយោង 6583117

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.